• Λογιστική τυποποίηση και έλεγχος επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Παπαδουράκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Ροδοσθένους, Μαρία
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Σε αυτή την εργασία, στο θεωρητικό μέρος εξετάζεται η εξέλιξη της λογιστικής τυποποίησης στην Ελλάδα. Οι έννοιες της τυποποίησης και εναρμόνισης σε διεθνές επίπεδο καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που αυτές οι ...