• Αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή βασισμένη σε χειρονομίες με χρήση του Kinect

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
  Συγγραφείς: Βαρδάκης, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μακρής, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
  Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος για την Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή βασισμένη στην κίνηση του χεριού με την χρήση του Kinect. Το σύστημα βασίζεται στον “FORTH Hand Tracker” ...
 • Φυσική αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή με τη χρήση πολυτροπικών συσκευών εισόδου εφαρμοζόμενη σε εφαρμογές γραφείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Βλασόπουλος, Αναστάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-13
  Η αλληλεπίδραση ανθρώπου - υπολογιστή είναι ένας όρος που υπάρχει από τη δεκαετία του 80. Αυτή η διπλωματική είναι μία απόδειξη της συλλογιστικής ότι είναι εφικτό η δημιουργία μιας διεπαφής μέσω της οποίας ο άνθρωπος θα ...
 • Υποστήριξη εικονικής εργασίας σε μουσικό πλαίσιο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Βλαχάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Ακουμιανάκης, Δημοσθένης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 23-07-2015
  Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία επικεντρώθηκε στη μελέτη εικονικών συνεργατικών ομάδων οι οποίες δρουν σε ένα μουσικό πλαίσιο. Αρχικά μελέτησε τη δικτυακή μουσική εκτέλεση παρουσιάζοντας κύριες εργασίες του παρελθόντος ενώ ...