• Επενδυτικά δάνεια επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Βλαχάκη, Μαρία
    Επιβλέπων καθηγητής: Θάνος, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2015
    Με παρούσα μελέτη γίνεται παρουσίαση των επενδυτικών δανείων που χορηγούν τα πιστωτικά ιδρύματα στις επιχειρήσεις και αναλύεται κάθε στάδιο της αξιολόγησης και της χορήγησης των δανείων αυτών. Επίσης, λαμβάνοντας δείγμα ...