• Επιτροπή Ελέγχου και χαρακτηριστικά Διοικητικού Συμβουλίου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Ζερβού, Ελευθερία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 07-05-2015
  Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν την συχνότητα συνεδριάσεων της επιτροπής ελέγχου. Οι καθοριστικοί παράγοντες που μελετήθηκαν σχετίζονται με την δυαρχία ...
 • Η Επίδραση του φύλου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρική αξία.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φερετζάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Συριόπουλος, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 31-07-2015
  Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αποτελεί ευαίσθητη πτυχή της ελληνικής οικονομίας καθώς ο ρόλος της στην κοινωνία αναγνωρίστηκε και αναβαθμίστηκε μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Έτος σταθμός αποτελεί το 1975, όταν και ...
 • Η επιτροπή ελέγχου και η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου. Η περίπτωση ελληνικών εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καριωτάκη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση τη σχέσης μεταξύ της Επιτροπής Ελέγχου (Audit Committee) και των χαρακτηριστικών του Διοικητικού Συμβουλίου , μέσα από ποιοτικά κριτήρια. Τα χαρακτηριστικά του Δ.Σ. και ...
 • Τα χαρακτηριστικά του διοικητικού συμβουλίου, της επιτροπής ελέγχου και η ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Γιώτης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ της ποιότητας των οικονομικών καταστάσεων και των χαρακτηριστικών της εταιρικής διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη εξετάζει αν τα χαρακτηριστικά ...