• Ο εσωτερικός έλεγχος των επιχειρήσεων. Θεωρητική και ερευνητική προσέγγιση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Μόκας, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Χαρίσης, Χαρίλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
    Η σωστή εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, δημιουργεί πρόσθετο πλούτο για τους μετόχους, προσθέτει αξία στις λειτουργίες της εταιρείας και μακροπρόθεσμα μεγιστοποιεί την ...