• Οι ανάγκες δια βίου μάθησης των μηχανικών.

    ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Ζαχαριαδάκη, Ειρήνη
    Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
    Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς», του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο – Κρήτης». Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιάσει και να ...