• Αποδοχές μελών διοίκησης, διευθυντικών στελεχών και χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Καλομοίρης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Στην εργασία αυτή εξετάζουμε κατά ποσό το μέγεθος της επιχείρησης, η ετησία απόδοση του ενεργητικού και η χρηματιστηριακή απόδοση επηρέασαν την αμοιβή του Διευθύνοντα Συμβούλου (CEO) μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, εν ...
 • Η κρίση της ευρωζώνης: εξωτερικό έναντι δημοσίου χρέους.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Μπλάφα, Ευσταθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-08-25
  Σκοπός: Ερευνούμε τις υποθέσεις δίδυμων ελλειμμάτων και γρίφου Feldstein-Horiokaγια την Ελλάδα την περίοδο 1995-2015. Μεθοδολογία: Εφαρμόζουμε αναλυτική μέθοδο. Αρχικά θεμελιώνουμε θεωρητικά την Ευρωπαϊκή Νομισματική ...
 • Φορολογία και αναδιανομή εισοδήματος στην ευρωζώνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Παπαδάκη, Γεωργία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
  Ο κύριος στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να αναλύσει και να συγκρίνει τη φορολογική δομή των 17 κρατών μελών της Ευρωζώνης, καθώς και να μελετήσει τη σχέση της φορολογίας με την αναδιανομή εισοδήματος, ...