• Η κατάθεση χρημάτων και άλλων αξιών στις τράπεζες.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Δελημάνη, Αργυρώ
    Επιβλέπων καθηγητής: Ιατράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 21-07-2015
    Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο την τραπεζική κατάθεση σε χρήμα και σε άλλες αξίες και διερευνάται η νομική υπόστασή της και η συμβολή της στις συναλλακτικές σχέσεις και στη λειτουργία των σύγχρονων αγορών. Λαμβάνοντας ...