• Υπηρεσίες σημασιολογικού ιστού για άρθρα σε blog.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Μαριδάκης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-27
    Η έλευση των νέων τεχνολογιών web και η έκρηξη της διαθέσιμης πληροφορίας σε απευθείας σύνδεση οδήγησε σε μια υπερφόρτωση πληροφοριών. Κατά τη διάρκεια αυτής της επανάστασης της πληροφορίας των blogs έχει γίνει σημαντική ...