• Πιστωτική πολιτική και διαχείριση πωλήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Γρηγοράκης, Ζαχαρίας
    Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Στα πλαίσια της παρύσας εργασίας, διερευνήθηκε, σε θεωρητικό και σε εμπειρικό επίπεδο, η σχέση μεταξύ της παρεχόμενης πίστωσης και της διαχείρισης πωλήσεων. Πίστωση είναι ένας φυσικός τρόπος βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης, ...