• Προσδιοριστικοί παράγοντες ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Κριτσωτάκη, Αικατερίνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Τερζάκης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στον εντοπισμό των μεγεθών που επηρεάζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω της επιστήμης της στατιστικής και συγκεκριμένων οικονομετρικών μοντέλων. Έπειτα από μία σύντομη εισαγωγή στις επιχειρήσεις ...
 • Σχέση μεταξύ μεγέθους, ρυθμού ανάπτυξης και κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Σκορδυλάκης, Χρήστος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-23
  Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης, του μεγέθους και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην παρούσα μελέτη εκφράζεται μέσω του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων και των εργαζομένων ...