• Θεσμικές διαφορές και τρέχουσα συστημική οικονομική κρίση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Μανιουδής, Μιχαήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 18-07-2014
    Σκοπός της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των αιτιών των σημαντικών συστημικών ανισοτήτων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών που ανέδειξε η τρέχουσα οικονομική κρίση. Οι σημαντικά άνισες επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης μεταξύ ...