• Ενεργειακή προσομοίωση κατοικίας στις 4 κλιματικές ζώνες με χρήση των λογισμικών Revit και GBS.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
    Συγγραφείς: Βαρδάκη, Σοφία
    Επιβλέπων καθηγητής: Μονιάκης, Μύρων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-02-22
    Η κατανάλωση ενέργειας από τα κτίρια και ειδικότερα από τις κατοικίες αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, τόσο στην Ε.Ε. όσο και στην Ελλάδα. Απαιτείται σωστή επιλογή των διαθέσιμων ...