• Σχεδίαση και ανάπτυξη προσαρμόσιμης πλατφόρμας εκπαιδευτικών παιχνιδιών με βάση το προφίλ μάθησης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Χαριτάκης, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βιδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-01
  Η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η εκτεταμένη χρήση της σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζωής έχουν επιφέρει τεράστιο αντίκτυπο στην εκπαιδευτική διαδικασία, δημιουργώντας ...
 • "Dinotopia" ένα εικονικό, serious game για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Σμυρνάκης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος; Καλογιαννάκης, Μιχαήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-12
  Τα παιχνίδια στην εκπαίδευση ήταν πάντα ένα εργαλείο για την αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση. Αυτό που παρουσιάζεται εδώ είναι ένα σοβαρό παιχνίδι με σκοπό να παροτρύνει τον μαθητή να μάθει σχετικά με την ...