• Φορολογικά θέματα φυσικών και νομικών προσώπων και φορολογικός έλεγχος.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Αγγελογιαννάκη, Ευαγγελία
    Επιβλέπων καθηγητής: Σαμαρά, Αγγελική
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-08
    Το φορολογικό σύστημα μιας χώρας είναι μείζονος σημασίας για τη διατήρηση της ισορροπίας του κοινωνικού ιστού αλλά και για την πρόοδο και ευημερία ενός κράτους. Εκτός του ότι είναι ο κεντρικός μηχανισμός εσόδων του κράτους, ...