• Η συμβολή της λογιστικής στη διαχείριση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Μελέτη περίπτωσης.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Μαρκετάκης, Κωνσταντίνος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω του μεγάλου μεγέθους και των πολλών κλάδων εκμετάλλευσης, υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα για να γίνεται σωστή οργάνωση και έλεγχος των δραστηριοτήτων τους. Για τη μελέτη των οικονομικών ...