• Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση της τριπλής κρίσης χρέους.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Λαμπράκης, Χαράλαμπος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 01-12-2015
    Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη της τριπλής κρίσης, την οποία βιώνει ο ευρωπαϊκός χώρος τα τελευταία έτη. Σχεδιασμός/ Μεθοδολογία/ Προσέγγιση : Η μεθοδολογία, που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρχικά μία προσέγγιση ...