• Τηλεματική βασισμένη σε έξυπνα τηλέφωνα για ασφάλιση με βάση τη χρήση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Βαβουρανάκης, Προκόπιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παναγιωτάκης, Σπυρίδων
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-07-14
    Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο να μελετήσει και να υλοποιήσει ένα σύστημα τηλεματικής βασισμένο σε smartphone για ασφάλιση με βάση τη χρήση (usage-based insurance, UBI). Το smartphone θα αποτελέσει τον καταλύτη ...