• Εξωτερικός έλεγχος ανωνύμων εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Φανουράκη, Αγγελική
  Επιβλέπων καθηγητής: Λαδάς, Ανέστης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων είναι σύνηθες τα τελευταία χρόνια και οι λογιστικές απάτες που αποκαλύφθηκαν προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες για την ακεραιότητα των ελεγκτικών μηχανισμών. ...
 • Η ανεξαρτησία, ο ρόλος και η ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή των ιδιωτικών εταιρειών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Βλαχάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Ιατρίδης, Γεώργιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 25-02-2015
  Η ανεξαρτησία είναι μια έννοια με ιδιαίτερη σημασία. Ανεξαρτησία σημαίνει ότι ο ορκωτός ελεγκτής είναι ανεπηρέαστος από κάθε οικονομική ή άλλη σχέση με τον ελεγχόμενο πελάτη. Με βάση ορισμένες γενικά αποδεκτές αρχές ο ...
 • Η επίδραση των παρατηρήσεων των ορκωτών ελεγκτών στην εκτίμηση της αξίας των επιχειρήσεων

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Τσάβαλλος, Σταύρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-04-11
  Στη σημερινή εποχή που ζούμε, εποχή κρίσης δηλαδή, οι εταιρίες προσπαθούν να επιβιώσουν στις δύσκολες αυτές συνθήκες με διάφορους τρόπους, μεταξύ των οποίων είναι και η αλλοίωση των οικονομικών τους καταστάσεων. O ρόλος ...
 • Παραποίηση οικονομικών καταστάσεων και έλεγχοι ορκωτών ελεγκτών.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Δατσέρης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2015
  Η κάθε μορφής λογιστική «λαθροχειρία» που διαπράττεται με σκοπό τον εξωραϊσμό των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί χωρίς αμφιβολία την μεγαλύτερη μορφή απάτης στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον. Το φαινόμενο αυτό που ...