• Πλατφόρμα πραγματικού χρόνου φυσικής αποκατάστασης βάση σκελετού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Ξυλουργός, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Παχουλάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 24-07-2015
    Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσει μια πλατφόρμα πραγματικού χρόνου ως λογισμικό ικανό να υποστηρίξει ασκήσεις για φυσική αποκατάσταση προσαρμοσμένη σε ασθενείς που πάσχουν από την νόσο Πάρκινσον. Ασκήσεις γυμναστικής ...