• Παραμετρικός σχεδιασμός πτερύγωσης καμπύλης γεωμετρίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
    Συγγραφείς: Κουγιουμτζόγλου, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κονταξάκης, Κωνσταντίνος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-11
    Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον παραμετρικό σχεδιασμό πτερύγωσης καμπύλης γεωμετρίας μέσω ήδη υπαρχόντων προγραμμάτων, που έχουν δημιουργηθεί από καθηγητές και προσωπικό του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Τ.Ε.Ι. ...