• Παντός εδάφους αυτόνομη αρθρωτή ρομποτική πλατφόρμα.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Δεληγιάννης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδουράκης, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-10-31
    Τα τελευταία χρόνια βασικό πεδίο έρευνας αποτελεί η ανάπτυξη μιας αυτόνομης αρθρωτής ρομποτικής πλατφόρμας εδάφους με δυνατότητα πλοήγησης και ελιγμών σε ένα μη δομημένο περιβάλλον. Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται ...