• Σχέση μεταξύ μεγέθους, ρυθμού ανάπτυξης και κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Σκορδυλάκης, Χρήστος
    Επιβλέπων καθηγητής: Αρβανίτης, Σταύρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-23
    Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ του ρυθμού ανάπτυξης, του μεγέθους και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Ο ρυθμός ανάπτυξης στην παρούσα μελέτη εκφράζεται μέσω του ρυθμού ανάπτυξης των πωλήσεων και των εργαζομένων ...