• Σημασιολογική μοντελοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και περιγράμματος μαθήματος.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κατής, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-06
  Η εφαρμογή τεχνολογιών Σημασιολογικού Ιστού και Οντολογιών στην εκπαίδευση προσφέρει σημαντικά οφέλη σε διάφορους τομείς ενδιαφέροντος αλλάζοντας το πεδίο της εκπαίδευσης. Οι οντολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ...
 • Χρονικοί και χωρικοί reasoner στον σημασιολογικό ιστό.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κορτσιδάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάκης, Νικόλαος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-03
  Η μελέτη των χωρικών–χρονικών reasoned χαρακτηρίζεται στις μέρες μας σαν πρώτη προτεραιότητα. Στο παρελθόν οι σχεσιακές βάσεις δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν για να προσεγγίσουν αυτό τον σκοπό. Το κύριο πρόβλημα με την ...
 • Διακόσμηση εσωτερικών χώρων με χρήση σημασιολογικών ερωτημάτων και 3D αναπαράστασης μέσω WebRTC και X3DOM.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Στειακάκη, Μαλβίνα
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-11-10
  Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται ένα διαδικτυακό εργαλείο για την διακόσμηση εσωτερικών χώρων που ενσωματώνει την επικοινωνία πραγματικού χρόνου, τις διαδικτυακές τρισδιάστατες τεχνολογίες και τον σημασιολογικό ιστό. Το ...
 • Σημασιολογική περιγραφή σκηνών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Κοντάκης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαλάμος, Αθανάσιος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-11-2015
  Σήμερα, οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έχουν υιοθετηθεί σε διάφορους τομείς ως η πληρέστερη λύση για την προσομοίωση και απεικόνιση διαδραστικών περιβαλλόντων. Επιπλέον, το Semantic Web άνοιξε νέους ορίζοντες στην ...