• Ανελαστικά κόστη και πρόβλεψη κερδών.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Κοκοτάκης, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σώρρος, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Η συμπεριφορά του κόστους είναι μια από τις πιο σημαντικές πτυχές για την ανάλυση του κέρδους για τους διαχειριστές. Παλαιότερες μελέτες αναγνωρίζουν το παραδοσιακό μοντέλο των σταθερών και μεταβλητών εξόδων. Το παραδοσιακό ...