• Καινοτομία, συνεργασίες επιχειρήσεων και εξαγωγές σε οικονομική κρίση.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Ξεκαρδάκης, Δημήτριος
    Επιβλέπων καθηγητής: Ψιμάρνη-Βούλγαρη, Φωτεινή
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-05-22
    Σκοπός – Αυτή η εργασία εστιάζει στο ρόλο των συνεργασιών και των εξαγωγών ως προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτομικότητας των Ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, συμβάλλοντας στην υπάρχουσα ...