• Επαναπροσδιορισμός της φτώχειας ως κίνδυνος και ευπάθεια.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Χατζηγεωργίου, Γεώργιος
    Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 22-07-2014
    Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της φτώχειας. Συγκεκριμένα, το θέμα της παρούσας εργασίας είναι «επαναπροσδιορισμός της φτώχειας ως κίνδυνος και ευπάθεια». Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει το πρόβλημα της ...