• Ανάλυση χειρονομιών με τη χρήση οπτικών δεδομένων.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής
    Συγγραφείς: Κατσουλάκης, Εμμανουήλ
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοσμόπουλος, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-09-27
    Η αναγνώριση χειρονομιών είναι ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στην διεπαφή ανθρώπου-μηχανής μέσω μαθηματικών αλγορίθμων. Η προέλευση των χειρονομιών μπορεί να προέρχονται είτε από την κίνηση του προσώπου ή του σώματος, ...