• Διαδικτυακό ευφυές διδακτικό σύστημα για Prolog βασισμένο στη θεωρία του Κονστρουκτιβισμού.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Σταθάκη, Αφροδίτη
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-12-05
    Τα ευφυή συστήματα διδασκαλίας (ITS) ενσωματώνουν τεχνικές για τη μεταφορά γνώσεων και δεξιοτήτων στους σπουδαστές. Αυτά τα συστήματα βασίζονται σε ένα συνδυασμό οδηγιών με τη βοήθεια του υπολογιστή και της τεχνητής ...