• Ανάλυση δεδομένων και άντληση γνώσης μέσω κοινωνικών δικτύων βάσει τοποθεσίας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Μακρίδης, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Κοπανάκης, Ιωάννης
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-09-13
    Τρέχουσες έρευνες υποστηρίζουν ότι η χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να αποτελέσει κυρίαρχο μέσο για την απόκτηση πολύτιμης γνώσης σχετικά με τους τουριστικούς προορισμούς μέσω της συλλογής δεδομένων από τα κοινωνικά ...