• Καθαρή λειτουργική θέση και εταιρικές αποδόσεις.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
    Συγγραφείς: Νικηφόρος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 20-07-2014
    Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει αν η αρνητική σχέση μεταξύ της καθαρής λειτουργική θέσης και των εταιρικών αποδόσεων, που έχει καταγραφεί από τους Hirshleifer, et al. (2004) και Papanastasopoylos, ...