• Σύστημα ερωταποκρίσεων σημασιολογικής ανάλυσης με βάση το ER model.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
    Συγγραφείς: Τσάμπος, Ιωάννης
    Επιβλέπων καθηγητής: Μαρακάκης, Εμμανουήλ
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-04-17
    Τα συστήματα ερωταποκρίσεων αποτελούν την ιδανική λύση στην ανάγκη του σύγχρονου χρήστη των υπολογιστών και των έξυπνων συσκευών προκειμένου να αποκτήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες με ακριβή τρόπο. Μπορούν να προσφέρουν ...