• Ανάλυση διαδικασιών αφίξεων και εξυπηρέτησης πελατών σε υποκατάστημα τράπεζας.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Μαυράκης, Βασίλειος
    Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδης, Δημήτριος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-13
    Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύνθεση μιας μεθόδου για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αριθμού τραπεζικών υπαλλήλων (ταμιών) σε οποιοδήποτε υποθετικό τραπεζικό υποκατάστημα, χρησιμοποιώντας την θεωρία ουρών ...