• Η πορεία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου: 2000-2017.

    Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
    Συγγραφείς: Βάσσης, Νικόλαος
    Επιβλέπων καθηγητής: Φλώρος, Χρήστος
    Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-03
    Το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, αντιμετώπισε κατά την τελευταία δεκαετία σημαντικά προβλήματα, ως αποτέλεσμα της πρόσφατης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Παρόλα αυτά, είναι γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες ακολούθησαν ...