• Ανάλυση δυνατοτήτων 100% ενεργειακής κάλυψης της νήσου Σύμης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Κακαράντζας, Δημήτριος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-12
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να μπορέσει το νησί της Σύμης να γίνει 100% αυτόνομο ενεργειακά μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στην εργασία αυτή γίνεται σύγκριση δυο περιπτώσεων υβριδικών σταθμών παραγωγής ...
 • Μελέτη ανάπτυξης υβριδικού σταθμού εγγυημένης ισχύος 5ΜW στο Σ.Η.Ε. Κρήτης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Κακαράντζας, Ευάγγελος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-09-15
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται σύγκριση δύο μεθόδων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Στην πρώτη μέθοδο εξετάζουμε την περίπτωση που έχουμε αιολικά και αντλησιοταμίευση και στη δεύτερη μέθοδο φωτοβολταϊκό πάρκο ...
 • Μελέτη αυτόνομου υβριδικού συστήματος μονοκατοικίας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Μενεγάκης, Άγγελος-Επιμενίδης
  Επιβλέπων καθηγητής: Αντωνιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-07-28
  Καθώς οι αρνητικές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις των παραδοσιακών πηγών ενέργειας συνεχίζουν να πληθαίνουν, σήμερα κρίνεται πιο αναγκαία από ποτέ η καθιέρωση νέων, βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον ...