• Μελέτη και αξιολογηση ενός μικροδικτύου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Λουκάκης, Εμμανουήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-07
  Η αξιοποίηση των διεσπαρμένων ενεργειακών πόρων και τα προβλήματα που σχετίζονται με τα απομακρυσμένα-αυτόνομα ενεργειακά δίκτυα είναι σημαντικά για τη βελτιστοποίηση της βιωσιμότητας της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου ...
 • Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο net metering.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Μαρκάκη, Μαρία-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
  Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά το μοντέλο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Γίνεται μια εισαγωγή στη διεσπαρμένη παραγωγή, δηλαδή την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής κοντά στους ...
 • Μελέτη εγκατάστασης μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Ηλιάδης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-07-26
  Το παγκόσμιο ενεργειακό πρόβλημα και οι επιπτώσεις της εκπομπής ρύπων, από ανθρωπογενείς δραστηριότητες, στο παγκόσμιο κλίμα έχουν ευαισθητοποιήσει τόσο τους πολίτες του κόσμου όσο και ακαδημαϊκούς αλλά και εθνικές ...
 • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση ενεργειακών επενδύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις φοιτητικές εστίες του ΤΕΙ Ηρακλείιου

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Γεωργιάδη, Στεφανία
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-05
  Η συνεχής αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τη μη ορθολογική χρήση και διαχείριση της ενέργειας, αποτελεί ένα από τα κυριότερα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας σήμερα. Η διαρκής εξάρτηση από ορυκτές ...