Εμφάνιση απλής εγγραφής

Max/MSP/Jitter for video processing.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΓεννάρης, Βασίλειοςel
dc.creatorGennaris, Vasileiosen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:22:37Z
dc.date.available2016-03-15T15:22:37Z
dc.date.issued2011-09-02T12:59:44Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3447
dc.description.abstractΗ πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην δημιουργία ενός προγράμματος μέσω του λογισμικού Max/MSP/Jitter της εταιρίας cycling’74, το οποίο μπορούμε να βρούμε και να αγοράσουμε μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας http://cycling74.com/ ,το οποίο θα μπορεί είτε μέσω καταγραφής βίντεο πραγματικού χρόνου μέσω δύο καμερών είτε σε προϋπάρχοντα βίντεο που έχουμε αποθηκευμένα στον υπολογιστή μας ή ακόμη και σε ένα βίντεο πραγματικού χρόνου και ένα προϋπάρχον, να τα συνδυάσει μεταξύ τους μεταβαίνοντας από το ένα στο άλλο έχοντας την δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου μετάβασης από το ένα στο άλλο βίντεο. Στην συνέχεια πάνω στο αποτέλεσμα των βίντεο θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την χρήση κάποιων βασικών φίλτρων, ακόμη να φτιάξουμε τα δικά μας φίλτρα με την βοήθεια της μεθόδου της ελίκωσης “convolution” και των πινάκων kernel. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω θα μπορούμε να το βλέπουμε σε ένα ξεχωριστό παράθυρο προβολής. Έχουμε επίσης την δυνατότητα χειρισμού κάποιων αντικείμενων, όπως της μετάβασης από το ένα βίντεο στο άλλο ή την ρύθμιση των τιμών των φίλτρων, του προγράμματος μας μέσω οποιασδήποτε εξωτερικής συσκευής (στο πρόγραμμά μας χρησιμοποιούμε ένα joystick και το πληκτρολόγιο). Ακόμη έχουμε και την δυνατότητα καταγραφής του αποτελέσματος σε .mov αρχείο. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε ένα δεύτερο κομμάτι στο πρόγραμμά το οποίο έχει την δυνατότητα να εμφανίζει τα καρέ “frame” του αποτελέσματος των προηγούμενων εργασιών που αναφέραμε με τυχαία σειρά σε ένα δεύτερο παράθυρο προβολής, και ακόμη να ρυθμίζουμε τον ρυθμό και το μέγεθος παραγωγής των τυχαίων frame με την βοήθεια επίσης εξωτερικής συσκευής.el
dc.description.abstractThe project refers on the development of a programme via the software of Max/MSP/Jitter of the company cycling’74, who we can find and buy it through the website of the company http://cycling74.com/ , that it could combine two videos either through recording real-time video from two cameras or from already recorded videos or even from one real-time and one recorded. Also, during mixing (combining) them together there is the ability to adjust the transition time. After that we can use some basic filters in the previous mixing video result and also create ours through the method of convolution using ‘kernel’ matrices. The result of all the above we see it in a separate projection window. We also have the ability to control some of our objects with external devices, like the transition of the two videos and the adjustment of some values of the filters, (in our programme we use a joystick and the keyboard). Furthermore we can record the result from the whole programme into a .mov file. Ensuant we create a second part in our programme which can present the frames, of our previous work, with random order in a second projection window, and furthermore we can adjust the rythm and the largeness of the creation random frames with a joystick.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕπεξεργασία βίντεο με το πρόγραμμα Max/MSP/Jitter.el
dc.titleMax/MSP/Jitter for video processing.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΓεννάρης, Βασίλειοςel
heal.creatorNameGennaris, Vasileiosen
heal.publicationDate2011-09-02T12:59:44Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3447
heal.abstractΗ πτυχιακή εργασία αναφέρεται στην δημιουργία ενός προγράμματος μέσω του λογισμικού Max/MSP/Jitter της εταιρίας cycling’74, το οποίο μπορούμε να βρούμε και να αγοράσουμε μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρίας http://cycling74.com/ ,το οποίο θα μπορεί είτε μέσω καταγραφής βίντεο πραγματικού χρόνου μέσω δύο καμερών είτε σε προϋπάρχοντα βίντεο που έχουμε αποθηκευμένα στον υπολογιστή μας ή ακόμη και σε ένα βίντεο πραγματικού χρόνου και ένα προϋπάρχον, να τα συνδυάσει μεταξύ τους μεταβαίνοντας από το ένα στο άλλο έχοντας την δυνατότητα ρύθμισης του χρόνου μετάβασης από το ένα στο άλλο βίντεο. Στην συνέχεια πάνω στο αποτέλεσμα των βίντεο θα έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε την χρήση κάποιων βασικών φίλτρων, ακόμη να φτιάξουμε τα δικά μας φίλτρα με την βοήθεια της μεθόδου της ελίκωσης “convolution” και των πινάκων kernel. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω θα μπορούμε να το βλέπουμε σε ένα ξεχωριστό παράθυρο προβολής. Έχουμε επίσης την δυνατότητα χειρισμού κάποιων αντικείμενων, όπως της μετάβασης από το ένα βίντεο στο άλλο ή την ρύθμιση των τιμών των φίλτρων, του προγράμματος μας μέσω οποιασδήποτε εξωτερικής συσκευής (στο πρόγραμμά μας χρησιμοποιούμε ένα joystick και το πληκτρολόγιο). Ακόμη έχουμε και την δυνατότητα καταγραφής του αποτελέσματος σε .mov αρχείο. Στην συνέχεια δημιουργήσαμε ένα δεύτερο κομμάτι στο πρόγραμμά το οποίο έχει την δυνατότητα να εμφανίζει τα καρέ “frame” του αποτελέσματος των προηγούμενων εργασιών που αναφέραμε με τυχαία σειρά σε ένα δεύτερο παράθυρο προβολής, και ακόμη να ρυθμίζουμε τον ρυθμό και το μέγεθος παραγωγής των τυχαίων frame με την βοήθεια επίσης εξωτερικής συσκευής.el
heal.abstractThe project refers on the development of a programme via the software of Max/MSP/Jitter of the company cycling’74, who we can find and buy it through the website of the company http://cycling74.com/ , that it could combine two videos either through recording real-time video from two cameras or from already recorded videos or even from one real-time and one recorded. Also, during mixing (combining) them together there is the ability to adjust the transition time. After that we can use some basic filters in the previous mixing video result and also create ours through the method of convolution using ‘kernel’ matrices. The result of all the above we see it in a separate projection window. We also have the ability to control some of our objects with external devices, like the transition of the two videos and the adjustment of some values of the filters, (in our programme we use a joystick and the keyboard). Furthermore we can record the result from the whole programme into a .mov file. Ensuant we create a second part in our programme which can present the frames, of our previous work, with random order in a second projection window, and furthermore we can adjust the rythm and the largeness of the creation random frames with a joystick.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΕπεξεργασία βίντεο με το πρόγραμμα Max/MSP/Jitter.el
heal.titleMax/MSP/Jitter for video processing.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordβίντεο, επεξεργασία, Max/MSP/Jitterel
heal.keywordvideo, processing, Max/MSP/Jitteren
heal.advisorNameΠαλαμάς, Γεώργιοςel
heal.advisorNamePalamas, Georgiosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail
Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)