Εμφάνιση απλής εγγραφής

Online system for sales and auctions.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΛεβετσοβίτης, Πέτροςel
dc.creatorLevetsovitis, Petrosen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:39:22Z
dc.date.available2016-03-15T15:39:22Z
dc.date.issued2015-11-05T17:59:27Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3713
dc.description.abstractΘεματικό αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός συστήματος για online δημοπρασίες και πωλήσεις. Η προσέγγιση υλοποίησης του συστήματος που ακολουθείται, γίνετε μέσω δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που ικανοποιεί ένα διαφορετικό μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών καταστημάτων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το σύστημα βασίστηκε πάνω στην τεχνολογία των XML εγγράφων για την αποθήκευση των χρήσιμων δεδομένων και σε συνδυασμό με την γλώσσα προγραμματισμού PHP, έγινε εφικτή η δυναμική ανάκτηση, επεξεργασία και εμφάνιση περιεχομένου από ένα έγγραφο XML. Επίσης, η χρήση της γλώσσας σεναρίων Javascript και της τεχνικής AJAX, παρέχει περισσότερη διαδραστικότητα σε συγκεκριμένες διαδικασίες ανάκτησης και εμφάνισης δεδομένων, αυξάνοντας την λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.el
dc.description.abstractThe objective of this dissertation involves the design, development and implementation of an online auction and sales system. The implementation of this system has been succeeded through the design of an online store, while satisfying a different data storing model in online shops and services. Specifically, the system is based on XML documents technology for storing of valuable data, and in combination with PHP programming language, it became feasible the dynamic recovery, processing and content display of a XML document. In addition, the use of JavaScript script language and AJAX technique provides much more interactivity in specific recovery procedures and data display, while also increasing the functionality of the online store.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΣύστημα για online δημοπρασίες και πωλήσεις.el
dc.titleOnline system for sales and auctions.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΛεβετσοβίτης, Πέτροςel
heal.creatorNameLevetsovitis, Petrosen
heal.publicationDate2015-11-05T17:59:27Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3713
heal.abstractΘεματικό αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η σχεδίαση, η ανάπτυξη και η υλοποίηση ενός συστήματος για online δημοπρασίες και πωλήσεις. Η προσέγγιση υλοποίησης του συστήματος που ακολουθείται, γίνετε μέσω δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού καταστήματος που ικανοποιεί ένα διαφορετικό μοντέλο αποθήκευσης δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών καταστημάτων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το σύστημα βασίστηκε πάνω στην τεχνολογία των XML εγγράφων για την αποθήκευση των χρήσιμων δεδομένων και σε συνδυασμό με την γλώσσα προγραμματισμού PHP, έγινε εφικτή η δυναμική ανάκτηση, επεξεργασία και εμφάνιση περιεχομένου από ένα έγγραφο XML. Επίσης, η χρήση της γλώσσας σεναρίων Javascript και της τεχνικής AJAX, παρέχει περισσότερη διαδραστικότητα σε συγκεκριμένες διαδικασίες ανάκτησης και εμφάνισης δεδομένων, αυξάνοντας την λειτουργικότητα του ηλεκτρονικού καταστήματος.el
heal.abstractThe objective of this dissertation involves the design, development and implementation of an online auction and sales system. The implementation of this system has been succeeded through the design of an online store, while satisfying a different data storing model in online shops and services. Specifically, the system is based on XML documents technology for storing of valuable data, and in combination with PHP programming language, it became feasible the dynamic recovery, processing and content display of a XML document. In addition, the use of JavaScript script language and AJAX technique provides much more interactivity in specific recovery procedures and data display, while also increasing the functionality of the online store.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΣύστημα για online δημοπρασίες και πωλήσεις.el
heal.titleOnline system for sales and auctions.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρονική δημοπρασία, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονικό κατάστημα, php, Ajaxel
heal.keywordelectronic auction, e-auction, e-commerce, e-shop, php, Ajaxen
heal.advisorNameΠαπαδάκης, Νικόλαοςel
heal.advisorNamePapadakis, Nikolaosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)