Εμφάνιση απλής εγγραφής

Web application suitable for gathering and search products from e-shops.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΝόκας, Αθανάσιοςel
dc.creatorΘεοδωρής, Νικόλαοςel
dc.creatorNokas, Athanasiosen
dc.creatorTheodoris, Nikolaosen
dc.date.accessioned2016-03-15T15:41:03Z
dc.date.available2016-03-15T15:41:03Z
dc.date.issued2015-06-19T11:29:19Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3770
dc.description.abstractΜε την παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης και υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα συγκεντρώνει προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και στη συνέχεια θα τα κατηγοριοποιεί, με σκοπό την αναζήτηση από το χρήστη. Ο χρήστης κάνοντας χρήση της web εφαρμογής θα έχει την δυνατότητα περιήγησης ανάμεσα σε πληθώρα προϊόντων, αναζήτησης τους βάσει κριτηρίων, καθώς και σύγκριση των τιμών τους, κάτι το οποίο θα επιτυγχάνεται μέσω υλοποίησης της εφαρμογής πάνω σε αντικειμενοστραφή PHP. Στο πλαίσιο αυτό, η Web εφαρμογή θα βασιστεί σε LAMP server με χρήση Linux-Apache-MySQL-PHP, καθώς και περιβάλλον Java. Δεδομένης της υψηλής δυναμικής της εφαρμογής, ως προς την φιλοξενία μεγάλου όγκου δεδομένων θα υλοποιηθεί διαδικασία αναζήτησης ευρετηρίου, βασισμένη σε SOLR και Jetty, η οποία κατ’ επέκταση θα επιτρέπει και την αναζήτηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, η web εφαρμογή θα παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα ως προς την συσκευή χρήσης, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα περιήγησης με την ίδια ευκολία, είτε από τον προσωπικό του υπολογιστή, είτε από οποιαδήποτε smart συσκευή. Τέλος λαμβάνοντας υπόψη και την δυνατότητα περαιτέρω μελλοντικής επέκτασης, το σύνολο της εφαρμογής, καθώς και ο web server θα εισαχθούν σε εικονική μηχανή (Virtual Machine).el
dc.description.abstractThe purpose of the present paper is to develop and implement a web application suitable for gathering products from several e-shops, which subsequently will be divided into categories in order to provide ease of search to end users. Users using the specific application will be able to roam among a variety of products, use search criteria, as well as comparing the products’ prices. This will be achieved by implementing the application on object-oriented PHP. In this context, the web application will be based on LAMP Server by using Linux-Apache- MySQL-PHP software package, as well as Java environment (JRE & JDK). Given the high capabilities of the application, regarding the great volume of data it will be called to host, we will also develop a full text search/indexing procedure, based on SOLR and Jetty, which will furthermore offer real time search capacity. In addition, the web application will be widely ported. This will offer the possibility of roaming through the application at ease, regardless of the using device, whether it is a personal computer or whichever smart device. Finally, in order to ensure future expansion the entire application, as well as the web server will be packaged in a Virtual Machine.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔιαδικτυακό σύστημα συγκέντρωσης και αναζήτησης προϊόντων ηλεκτρονικών καταστημάτων.el
dc.titleWeb application suitable for gathering and search products from e-shops.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΝόκας, Αθανάσιοςel
heal.creatorNameΘεοδωρής, Νικόλαοςel
heal.creatorNameNokas, Athanasiosen
heal.creatorNameTheodoris, Nikolaosen
heal.publicationDate2015-06-19T11:29:19Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/3770
heal.abstractΜε την παρούσα πτυχιακή εργασία έγινε μια προσπάθεια ανάπτυξης και υλοποίησης μιας διαδικτυακής εφαρμογής, η οποία θα συγκεντρώνει προϊόντα από ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shops) και στη συνέχεια θα τα κατηγοριοποιεί, με σκοπό την αναζήτηση από το χρήστη. Ο χρήστης κάνοντας χρήση της web εφαρμογής θα έχει την δυνατότητα περιήγησης ανάμεσα σε πληθώρα προϊόντων, αναζήτησης τους βάσει κριτηρίων, καθώς και σύγκριση των τιμών τους, κάτι το οποίο θα επιτυγχάνεται μέσω υλοποίησης της εφαρμογής πάνω σε αντικειμενοστραφή PHP. Στο πλαίσιο αυτό, η Web εφαρμογή θα βασιστεί σε LAMP server με χρήση Linux-Apache-MySQL-PHP, καθώς και περιβάλλον Java. Δεδομένης της υψηλής δυναμικής της εφαρμογής, ως προς την φιλοξενία μεγάλου όγκου δεδομένων θα υλοποιηθεί διαδικασία αναζήτησης ευρετηρίου, βασισμένη σε SOLR και Jetty, η οποία κατ’ επέκταση θα επιτρέπει και την αναζήτηση σε πραγματικό χρόνο. Επιπρόσθετα, η web εφαρμογή θα παρουσιάζει υψηλή προσαρμοστικότητα ως προς την συσκευή χρήσης, έτσι ώστε ο χρήστης να έχει την δυνατότητα περιήγησης με την ίδια ευκολία, είτε από τον προσωπικό του υπολογιστή, είτε από οποιαδήποτε smart συσκευή. Τέλος λαμβάνοντας υπόψη και την δυνατότητα περαιτέρω μελλοντικής επέκτασης, το σύνολο της εφαρμογής, καθώς και ο web server θα εισαχθούν σε εικονική μηχανή (Virtual Machine).el
heal.abstractThe purpose of the present paper is to develop and implement a web application suitable for gathering products from several e-shops, which subsequently will be divided into categories in order to provide ease of search to end users. Users using the specific application will be able to roam among a variety of products, use search criteria, as well as comparing the products’ prices. This will be achieved by implementing the application on object-oriented PHP. In this context, the web application will be based on LAMP Server by using Linux-Apache- MySQL-PHP software package, as well as Java environment (JRE & JDK). Given the high capabilities of the application, regarding the great volume of data it will be called to host, we will also develop a full text search/indexing procedure, based on SOLR and Jetty, which will furthermore offer real time search capacity. In addition, the web application will be widely ported. This will offer the possibility of roaming through the application at ease, regardless of the using device, whether it is a personal computer or whichever smart device. Finally, in order to ensure future expansion the entire application, as well as the web server will be packaged in a Virtual Machine.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Informatics Engineeringen
heal.titleΔιαδικτυακό σύστημα συγκέντρωσης και αναζήτησης προϊόντων ηλεκτρονικών καταστημάτων.el
heal.titleWeb application suitable for gathering and search products from e-shops.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordηλεκτρονικό κατάστημα, προϊόν, phpel
heal.keyworde-shop, product, phpen
heal.advisorNameΑϊβαλής, Κωστήςel
heal.advisorNameAivalis, Kostasen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)