Πρόσφατες υποβολές

 • Εφαρμογή της ανάλυσης του φυσικού χρόνου της σεισμικότητας σε περιοχές όπου θερμικές ανωμαλίες παρατηρήθηκαν από ισχυρές δορυφορικές τεχνικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ελευθερίου, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-15
  Δυο μεθοδολογίες χρησιμοποιήθηκαν, οι Ισχυρές Δορυφορικές Τεχνικές (Robust SatelliteTechniques, RST) και η Ανάλυση Φυσικού Χρόνου (NaturalTimeAnalysis, NTA). Η διατριβή είναι οργανωμένη σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ...
 • Εφαρμογή της μεθόδου φασματική επαγόμενης πόλωσης σε εργαστηριακή κλίμακα για την περιβαλλοντική παρακολούθηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κιρμιζάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σουπίος, Παντελής; Νταρλαγιάννης, Δημήτριος; Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-12
  Η εφαρμογή της φασματικής επαγόμενης πόλωσης (SIP) κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μετατοπιστεί από τις μεταλλευτικέςέρευνες σε περισσότερο περιβαλλοντικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν ...
 • Γεωμορφολογικές κα γεωλογικές αναλύσεις για την ευρύτερη περιοχή της νήσου Τήνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τούλια, Ευσταθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-11
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων σχετικά με την αυτόματη ανίχνευση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, με έμφαση στη γεωλογική σφάλματα και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα ...
 • Χαρακτηρισμός του ποταμού Αλμυρού (βορειοανατολική Κρήτη), χρησιμοποιώντας χρωματογραφία και οπτική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζαχαριουδάκη, Δέσποινα-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-10
  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις φυσικοχημικές παράμετρους και τη ρύπανση στα επιφανειακά νερά του ποταμού Αλμυρού, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η ανάλυση βασίστηκε σε τακτικές δειγματοληψίες καθ 'όλη τη διάρκεια ενός ...
 • Ακουστικές εκπομπές και μεταβολές της αγωγιμότητας σε ψαμμιτικά δείγματα που υποβάλλονται σε μονοαξονική φόρτιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουμουδέλη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σάλτας, Βασίλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-10
  Στην παρούσα εργασία, οι μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με παρακολούθηση ΑΕ σε δείγματα ξηρού και κορεσμένου με νερό ψαμμίτη που υποβλήθηκαν σε διαφορετικούς τύπους μονοαξονικής συμπιεστικής ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου με σύστημα προώθησης προϊόντων στα κοινωνικά δίκτυα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μπουτσάκης, Ματθαίος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-05
  Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου είναι επωφελείς είτε για την αγορά είτε για την πώληση προϊόντων μέσω Διαδικτύου.Οι χρήστες από κάθε μέρος του κόσμου μπορούν να εισέλθουν σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου ανά ...
 • Ενεργειακή πρόταση βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης συγκροτήματος εστιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης και οικονομική αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Δασκαλογιαννάκης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-05
  Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας έχει γίνει επιβεβλημένη σε παγκόσμια κλίμακα. Για το λόγο αυτό έχουμε οδηγηθεί στην εύρεση μεθοδολογιών και τεχνολογιών που να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ...
 • Ένα δίκτυο επιταχυνσιογράφων στην πόλη των Χανιών: Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε περιβάλλον GIS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-03
  Η Νήσος Κρήτη (Ελλάδα) που βρίσκεται στο μέτωπο της Ελληνικής ζώνης υποβύθισης, είναι υπό την ανάγκη για συνεχώς σεισμική παρακολούθηση . Το Ελληνικό σεισμολογικό δίκτυο της Κρήτης έχοντας ως στόχο να αύξηση την σεισμική ...
 • Η επίδραση βαρέων μετάλλων στο Chlamydomonas reinhardtii: Μια διεξοδική μελέτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αθανασιάδης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νίκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-01
  Στα οικοσυστήματα των θαλασσίων και στα γλυκά νερών, οι μονοκύτταροι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί θεωρούνται μέλη μεγάλης σημασίας για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κινδύνων. Επιπλέον, τα μικροφυκη βρίσκονται στη βάση της ...
 • Προσέγγιση των σεισμικών CODA-Κυμάτων με όρους μη εκτατικής στατιστικής φυσικής. Απόδειξη σε σεισμικά γεγονότα σε Ελλάδα και Ιταλία

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουταλώνης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-06-01
  Στην παρούσα εργασία αναλύσαμε τις διακυμάνσεις των σεισμικών κυμάτων που ακολουθούν τα πρωτογενή κύματα σε ένα σεισμό. Ακολουθώντας τη μη εκτεταμένη προσέγγιση της στατιστικής φυσικής, διερευνώνται οι συναρτήσεις κατανομής ...
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες και ικανοποίηση επιβατών. Μελέτη περίπτωσης Αερολιμένας Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τσιμπιμπάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα υπήρξε ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι αερομεταφορές που αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας ...
 • Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο net metering.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Μαρκάκη, Μαρία-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
  Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά το μοντέλο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Γίνεται μια εισαγωγή στη διεσπαρμένη παραγωγή, δηλαδή την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής κοντά στους ...
 • Μελέτη της προσρόφησης κατιόντων σε στερεά υλικά φυσικής προέλευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πρασσά, Πηνελόπη; Ξηρουχάκη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-12
  Οι κατιοντικές τασιενεργές ενώσεις χρησιμοποιούνται κυρίως σαν καθαριστικά, στα καλλυντικά, στα φάρμακα, σαν μέσα εκπλύσεως εδαφών καθώς και σαν μέσα για την απομάκρυνση ελαίων και υδρογονανθράκων. Η απομάκρυνσή τους από ...
 • Ανάλυση διαδικασιών αφίξεων και εξυπηρέτησης πελατών σε υποκατάστημα τράπεζας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαυράκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-13
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύνθεση μιας μεθόδου για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αριθμού τραπεζικών υπαλλήλων (ταμιών) σε οποιοδήποτε υποθετικό τραπεζικό υποκατάστημα, χρησιμοποιώντας την θεωρία ουρών ...
 • Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτων (3PL) και συνεργασία με εγχώριους παραγωγούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βελιβασάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-13
  Οι νέες τάσεις στον τομέα της αποθήκευσης των τροφίμων, και η άνθιση των υπηρεσιών Logistics ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης στις ανάγκες και στα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου να προταθούν λύσεις για ...
 • Διοίκηση έργου και εκτίμηση κινδύνου: μονάδα μηχανικής διαλογής σύμμεικτων απορριμμάτων και κομποστοποίησης οργανικού κλάσματος στην περιοχή Πυργιά του Δήμου Χερσονήσου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Σπαρή, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Μαρκάκη, Μαρία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση των μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνου για έργα του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και η πραγματοποίηση μελέτης διαχείρισης κινδύνου για το έργο Κατασκευής Μονάδας ...
 • Οι ανάγκες δια βίου μάθησης των μηχανικών.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Ζαχαριαδάκη, Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: «ΜΒΑ για Μηχανικούς», του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου στο Ηράκλειο – Κρήτης». Σκοπός της εργασίας είναι να σχεδιάσει και να ...
 • Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι στις εγκαταστάσεις διαχείρισης αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων, μέθοδοι πρόληψης και αντιμετώπισης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Στυλιανίδης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουδουμάς, Εμμανουήλ; Μανιός, Θρασύβουλος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να εμβαθύνει στην Διαχείριση των Στερεών Αστικών Αποβλήτων στην Ελλάδα, να αποτυπώσει τις εγκαταστάσεις διαχείρισης και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν κατά τη λειτουργία ...
 • Αναβάθμιση υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Πρασανάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε μια μακρόχρονη και δύσκολη πορεία εξέλιξης σε ένα κατακερματισμένο διοικητικό σύστημα εξαρτώμενο κατά τα προηγούμενα χρόνια από την κεντρική εξουσία και έχει εισπράξει αυστηρή κριτική ...
 • Δεξιότητες και γνώσεις για τους εκπαιδευτικούς του αύριο. Τι χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί σε ένα μεταβαλλόμενο και δυναμικό περιβάλλον.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Παπαγιάννη, Ναταλία
  Επιβλέπων καθηγητής: Αποστολάκης, Αλέξανδρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-12
  Στην σύγχρονη εποχή η εκπαίδευση θεωρείται ένα σοβαρό θέμα για όλα τα έθνη όχι μόνο λόγω της τεράστιας συμβολής που έχει στην οικοδόμηση του έθνους, αλλά κυρίως για την συμβολή της στην δημιουργία μιας ισχυρής ανταγωνιστικής ...

Δείτε περισσότερα