Πρόσφατες υποβολές

 • Ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών σε εργοστάσιο βάσης τηλεπικοινωνιακού υλικού και μοντελοποίηση παραγωγικής διαδικασίας.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΜΗΧ), Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
  Συγγραφείς: Σταμάτης, Κωνσταντίνος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κατσαμάκη, Αναστασία
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-02-01
  Αντικείμενο της Διπλωματικής Εργασίας αποτελεί η ανάλυση της λειτουργίας του 306 Εργοστασίου Βάσεως Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ), του μοναδικού επισκευαστικού κλιμακίου που διαθέτει ο Ελληνικός Στρατός (ΕΣ) για την επισκευή ...
 • Το φαινόμενο airbnb: ανάλυση των χαρακτηριστικών βραχυχρόνιας μίσθωσης στην περιφέρεια Κρήτης.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Ατσαλάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βασιλειάδης, Γιώργος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2024-01-10
  Η ταχύτατη εξάπλωση του Διαδικτύου, σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί σε αυτό, έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού μοντέλου, το οποίο είναι γνωστό ως οικονομία διαμοιρασμού. Ένα ενδεικτικό ...
 • Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ψηφιακή ωριμότητα στην Ελλάδα. Προκλήσεις και ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Αλογδιανάκη, Άννα Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοπανάκης, Ιωάννης; Βασσάκης, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-20
  Η παρούσα έρευνα επιδιώκει να εμβαθύνει στις περίπλοκες σφαίρες του ψηφιακού μετασχηματισμού εντός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Ελλάδα, ερευνώντας το επίπεδο της ψηφιακής ωριμότητας και εστιάζοντας συγκεκριμένα ...
 • H έννοια των ψηφιακών προϊόντων στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ο ρόλος των digital product management ομάδων για την υποστήριξη-ανάπτυξή τους.

  ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ., ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕΔΟ), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  Συγγραφείς: Παπαδάκης, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κοπανάκης, Ιωάννης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2023-12-20
  Ζούμε στην εποχή όπου η κυριαρχία του διαδικτύου στην καθημερινότητά μας είναι κάτι περισσότερο από δεδομένη, καθώς έχει εισβάλλει σε όλες τις πτυχές της ζωής μας. Λογικό και εύλογο, λοιπόν, ήταν να επηρεάσει και τον ...
 • Ανεπάρκεια δημοσιονομικής πολιτικής, κρίσεις και εταιρική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική
  Συγγραφείς: Θωμαΐδη, Μαρία
  Επιβλέπων καθηγητής: Σταματόπουλος, Θεόδωρος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2022-05-27
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση απαντήσεων σχετικά με το πόσο επαρκής μπορεί να θεωρηθεί η άσκηση κυρίως δημοσιονομικής πολιτικής στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, με ποιον τρόπο όξυνε ακόμα περισσότερο ...
 • Εφαρμογή της ανάλυσης του φυσικού χρόνου της σεισμικότητας σε περιοχές όπου θερμικές ανωμαλίες παρατηρήθηκαν από ισχυρές δορυφορικές τεχνικές.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ελευθερίου, Αλέξανδρος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-15
  Δυο μεθοδολογίες χρησιμοποιήθηκαν, οι Ισχυρές Δορυφορικές Τεχνικές (Robust SatelliteTechniques, RST) και η Ανάλυση Φυσικού Χρόνου (NaturalTimeAnalysis, NTA). Η διατριβή είναι οργανωμένη σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο ...
 • Εφαρμογή της μεθόδου φασματική επαγόμενης πόλωσης σε εργαστηριακή κλίμακα για την περιβαλλοντική παρακολούθηση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κιρμιζάκης, Παναγιώτης
  Επιβλέπων καθηγητής: Σουπίος, Παντελής; Νταρλαγιάννης, Δημήτριος; Καλδέρης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2016-06-12
  Η εφαρμογή της φασματικής επαγόμενης πόλωσης (SIP) κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει μετατοπιστεί από τις μεταλλευτικέςέρευνες σε περισσότερο περιβαλλοντικές εφαρμογές. Οι εφαρμογές αυτές περιλαμβάνουν, αλλά δεν ...
 • Γεωμορφολογικές κα γεωλογικές αναλύσεις για την ευρύτερη περιοχή της νήσου Τήνου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Τούλια, Ευσταθία
  Επιβλέπων καθηγητής: Κόκκινου, Ελένη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-11
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αναγνώρισης προτύπων σχετικά με την αυτόματη ανίχνευση γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών, με έμφαση στη γεωλογική σφάλματα και να συγκρίνετε τα αποτελέσματα ...
 • Χαρακτηρισμός του ποταμού Αλμυρού (βορειοανατολική Κρήτη), χρησιμοποιώντας χρωματογραφία και οπτική.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Ζαχαριουδάκη, Δέσποινα-Ελένη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2017-06-10
  Η παρούσα διπλωματική εργασία μελετά τις φυσικοχημικές παράμετρους και τη ρύπανση στα επιφανειακά νερά του ποταμού Αλμυρού, στο Ηράκλειο Κρήτης. Η ανάλυση βασίστηκε σε τακτικές δειγματοληψίες καθ 'όλη τη διάρκεια ενός ...
 • Ακουστικές εκπομπές και μεταβολές της αγωγιμότητας σε ψαμμιτικά δείγματα που υποβάλλονται σε μονοαξονική φόρτιση.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουμουδέλη, Θεοδώρα
  Επιβλέπων καθηγητής: Σάλτας, Βασίλης
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-10
  Στην παρούσα εργασία, οι μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα με παρακολούθηση ΑΕ σε δείγματα ξηρού και κορεσμένου με νερό ψαμμίτη που υποβλήθηκαν σε διαφορετικούς τύπους μονοαξονικής συμπιεστικής ...
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου με σύστημα προώθησης προϊόντων στα κοινωνικά δίκτυα.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΠΜΣ Πληροφορική και Πολυμέσα
  Συγγραφείς: Μπουτσάκης, Ματθαίος
  Επιβλέπων καθηγητής: Αϊβαλής, Κωνσταντίνος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-05
  Οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου είναι επωφελείς είτε για την αγορά είτε για την πώληση προϊόντων μέσω Διαδικτύου.Οι χρήστες από κάθε μέρος του κόσμου μπορούν να εισέλθουν σε μια εφαρμογή ηλεκτρονικού εμπορίου ανά ...
 • Ενεργειακή πρόταση βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης συγκροτήματος εστιών Τ.Ε.Ι. Κρήτης και οικονομική αξιολόγηση των παρεμβάσεων.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Δασκαλογιαννάκης, Αθανάσιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-06-05
  Τα τελευταία χρόνια, η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας έχει γίνει επιβεβλημένη σε παγκόσμια κλίμακα. Για το λόγο αυτό έχουμε οδηγηθεί στην εύρεση μεθοδολογιών και τεχνολογιών που να συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας ...
 • Ένα δίκτυο επιταχυνσιογράφων στην πόλη των Χανιών: Ανάλυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε περιβάλλον GIS.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Χατζόπουλος, Γεώργιος
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-03
  Η Νήσος Κρήτη (Ελλάδα) που βρίσκεται στο μέτωπο της Ελληνικής ζώνης υποβύθισης, είναι υπό την ανάγκη για συνεχώς σεισμική παρακολούθηση . Το Ελληνικό σεισμολογικό δίκτυο της Κρήτης έχοντας ως στόχο να αύξηση την σεισμική ...
 • Η επίδραση βαρέων μετάλλων στο Chlamydomonas reinhardtii: Μια διεξοδική μελέτη.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Αθανασιάδης, Κυριάκος
  Επιβλέπων καθηγητής: Λυδάκης-Σημαντήρης, Νίκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-06-01
  Στα οικοσυστήματα των θαλασσίων και στα γλυκά νερών, οι μονοκύτταροι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί θεωρούνται μέλη μεγάλης σημασίας για την έγκαιρη ανίχνευση πιθανών κινδύνων. Επιπλέον, τα μικροφυκη βρίσκονται στη βάση της ...
 • Προσέγγιση των σεισμικών CODA-Κυμάτων με όρους μη εκτατικής στατιστικής φυσικής. Απόδειξη σε σεισμικά γεγονότα σε Ελλάδα και Ιταλία

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Κουταλώνης, Ιωάννης
  Επιβλέπων καθηγητής: Βαλλιανάτος, Φίλιππος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2019-06-01
  Στην παρούσα εργασία αναλύσαμε τις διακυμάνσεις των σεισμικών κυμάτων που ακολουθούν τα πρωτογενή κύματα σε ένα σεισμό. Ακολουθώντας τη μη εκτεταμένη προσέγγιση της στατιστικής φυσικής, διερευνώνται οι συναρτήσεις κατανομής ...
 • Παρεχόμενες υπηρεσίες και ικανοποίηση επιβατών. Μελέτη περίπτωσης Αερολιμένας Ηρακλείου.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Τσιμπιμπάκης, Νικόλαος
  Επιβλέπων καθηγητής: Κουργιαντάκης, Μάρκος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-29
  Η τουριστική ανάπτυξη στην Ελλάδα υπήρξε ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Στην ανάπτυξη αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι αερομεταφορές που αποτελούν έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς της τουριστικής βιομηχανίας της χώρας ...
 • Μέθοδος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο net metering.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Ενεργειακά Συστήματα
  Συγγραφείς: Μαρκάκη, Μαρία-Ειρήνη
  Επιβλέπων καθηγητής: Καραπιδάκης, Εμμανουήλ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-05-26
  Η συγκεκριμένη εργασία διερευνά το μοντέλο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και την εφαρμογή του στην Ελλάδα. Γίνεται μια εισαγωγή στη διεσπαρμένη παραγωγή, δηλαδή την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής κοντά στους ...
 • Μελέτη της προσρόφησης κατιόντων σε στερεά υλικά φυσικής προέλευσης.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.Εφ.Ε), Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Τ.Ε.
  Συγγραφείς: Πρασσά, Πηνελόπη; Ξηρουχάκη, Αφροδίτη
  Επιβλέπων καθηγητής: Κώττη, Μελίνα
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2018-05-12
  Οι κατιοντικές τασιενεργές ενώσεις χρησιμοποιούνται κυρίως σαν καθαριστικά, στα καλλυντικά, στα φάρμακα, σαν μέσα εκπλύσεως εδαφών καθώς και σαν μέσα για την απομάκρυνση ελαίων και υδρογονανθράκων. Η απομάκρυνσή τους από ...
 • Ανάλυση διαδικασιών αφίξεων και εξυπηρέτησης πελατών σε υποκατάστημα τράπεζας.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Μαυράκης, Βασίλειος
  Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαηλίδης, Δημήτριος
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-13
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η σύνθεση μιας μεθόδου για τον προσδιορισμό του κατάλληλου αριθμού τραπεζικών υπαλλήλων (ταμιών) σε οποιοδήποτε υποθετικό τραπεζικό υποκατάστημα, χρησιμοποιώντας την θεωρία ουρών ...
 • Υπηρεσίες εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τρίτων (3PL) και συνεργασία με εγχώριους παραγωγούς.

  Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), ΔΠΜΣ Οργάνωση και Διοίκηση για Μηχανικούς
  Συγγραφείς: Βελιβασάκης, Μιχαήλ
  Επιβλέπων καθηγητής: Δήμου, Ειρήνη
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 2020-04-13
  Οι νέες τάσεις στον τομέα της αποθήκευσης των τροφίμων, και η άνθιση των υπηρεσιών Logistics ανέδειξαν την ανάγκη εμβάθυνσης στις ανάγκες και στα προβλήματα του συγκεκριμένου χώρου, προκειμένου να προταθούν λύσεις για ...

Δείτε περισσότερα