Εμφάνιση απλής εγγραφής

Teaching aid for teaching the lesson "Introduction to hygiene, ergonomics and work safety"

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚουνάβης, Θανάσηςel
dc.creatorKounavis, Thanasisen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:12:32Z
dc.date.available2016-03-15T16:12:32Z
dc.date.issued2013-11-28T16:37:57Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4466
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή παρουσιάζει δύο σημαντικά θέματα, το θέμα της διδακτικής και το θέμα της Υγιεινής-Εργονομίας και ασφάλειας εργασίας. Η πτυχιακή χωρίζεται και διαμορφώνεται σε 3 (τρεις) ενότητες. Στόχος είναι η βέλτιστη απόδοση της διδασκαλίας, έτσι ώστε οι σπουδαστές να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα αντικειμένου. Μια σωστή προσέγγιση του θέματος της διδακτικής έχει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Στο τέλος κλείνει η πτυχιακή με την παρουσίαση των φύλλων διδασκαλίας, πως προετοιμάζονται και ποια χρειαζόμαστε από αυτά.el
dc.description.abstractThis thesis presents two important issues , the issue of teaching and the subject of Ware Ergonomics and safety work. The thesis is divided and formed into 3 (three) sections. The aim is the optimal performance of teaching, so that students have a complete picture of the object. A proper approach to teaching has an important role in the effectiveness of education. At the end closes the thesis by presenting the instruction sheet , how it is prepared and what we need from them.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΦύλλα διδασκαλίας: Για την διδασκαλία της "Εισαγωγή στην Υγιεινή - Εργονομία και Ασφάλεια εργασίας".el
dc.titleTeaching aid for teaching the lesson "Introduction to hygiene, ergonomics and work safety"en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚουνάβης, Θανάσηςel
heal.creatorNameKounavis, Thanasisen
heal.publicationDate2013-11-28T16:37:57Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4466
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή παρουσιάζει δύο σημαντικά θέματα, το θέμα της διδακτικής και το θέμα της Υγιεινής-Εργονομίας και ασφάλειας εργασίας. Η πτυχιακή χωρίζεται και διαμορφώνεται σε 3 (τρεις) ενότητες. Στόχος είναι η βέλτιστη απόδοση της διδασκαλίας, έτσι ώστε οι σπουδαστές να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα αντικειμένου. Μια σωστή προσέγγιση του θέματος της διδακτικής έχει σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Στο τέλος κλείνει η πτυχιακή με την παρουσίαση των φύλλων διδασκαλίας, πως προετοιμάζονται και ποια χρειαζόμαστε από αυτά.el
heal.abstractThis thesis presents two important issues , the issue of teaching and the subject of Ware Ergonomics and safety work. The thesis is divided and formed into 3 (three) sections. The aim is the optimal performance of teaching, so that students have a complete picture of the object. A proper approach to teaching has an important role in the effectiveness of education. At the end closes the thesis by presenting the instruction sheet , how it is prepared and what we need from them.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.Εφ), Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Engineering (STEF), Department of Mechanical Engineeringen
heal.titleΦύλλα διδασκαλίας: Για την διδασκαλία της "Εισαγωγή στην Υγιεινή - Εργονομία και Ασφάλεια εργασίας".el
heal.titleTeaching aid for teaching the lesson "Introduction to hygiene, ergonomics and work safety"en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordυγιεινή, εργονομία, ασφάλεια εργασίας, διδακτικό βοήθημαel
heal.keywordhygiene, ergonomics, work safety, teaching aiden
heal.advisorNameΠαξινός, Κοσμάςel
heal.advisorNamePxinos, Kosmasen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)