Εμφάνιση απλής εγγραφής

Health services supply in Greece from 2009 till today.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚατσουλάκη, Νίκηel
dc.creatorΚωνσταντινίδης, Νικόλαοςel
dc.creatorΣακελλαρίου, Θεοφάνηςel
dc.creatorKatsoulaki, Nikien
dc.creatorKonstantinidis, Nikolaosen
dc.creatorSakellariou, Theofanisen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:26:44Z
dc.date.available2016-03-15T16:26:44Z
dc.date.issued2015-04-22T11:35:30Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4902
dc.description.abstractΣτην παρούσα εργασία διερευνάται η εξέλιξη των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών υγείας. Επιπροσθέτως, αναλύεται η σημασία και η βαρύτητα των επιμέρους πηγών χρηματοδότησης του συστήματος, και ιδιαίτερα της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης, των ιδιωτικών πληρωμών και της προαιρετικής ασφάλισης υγείας. Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώνεται στη σχέση αγοραστών και προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και στις μεθόδους αποζημίωσης των μονάδων παροχής υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα προβλήματα και την αναχρονιστικότητα των μορφών χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα.el
dc.description.abstractThis paper studies the evolution of public and private health expenditure. In addition, it analyzes the importance and gravity of the various sources of financing, particularly taxation, social security, private payments and voluntary health insurance. Then, the study focuses on the relationship of health services buyers and suppliers in the methods of compensation units for services and health professionals. The purpose of this paper is to highlight the problems of established forms of health sector financing from 2009 until today.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΑγορά παροχών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα απο το 2009 έως σήμερα.el
dc.titleHealth services supply in Greece from 2009 till today.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚατσουλάκη, Νίκηel
heal.creatorNameΚωνσταντινίδης, Νικόλαοςel
heal.creatorNameΣακελλαρίου, Θεοφάνηςel
heal.creatorNameKatsoulaki, Nikien
heal.creatorNameKonstantinidis, Nikolaosen
heal.creatorNameSakellariou, Theofanisen
heal.publicationDate2015-04-22T11:35:30Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/4902
heal.abstractΣτην παρούσα εργασία διερευνάται η εξέλιξη των δημόσιων και ιδιωτικών δαπανών υγείας. Επιπροσθέτως, αναλύεται η σημασία και η βαρύτητα των επιμέρους πηγών χρηματοδότησης του συστήματος, και ιδιαίτερα της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης, των ιδιωτικών πληρωμών και της προαιρετικής ασφάλισης υγείας. Στη συνέχεια, η μελέτη επικεντρώνεται στη σχέση αγοραστών και προμηθευτών υπηρεσιών υγείας και στις μεθόδους αποζημίωσης των μονάδων παροχής υπηρεσιών και των επαγγελματιών υγείας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναδείξει τα προβλήματα και την αναχρονιστικότητα των μορφών χρηματοδότησης του υγειονομικού τομέα.el
heal.abstractThis paper studies the evolution of public and private health expenditure. In addition, it analyzes the importance and gravity of the various sources of financing, particularly taxation, social security, private payments and voluntary health insurance. Then, the study focuses on the relationship of health services buyers and suppliers in the methods of compensation units for services and health professionals. The purpose of this paper is to highlight the problems of established forms of health sector financing from 2009 until today.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΑγορά παροχών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα απο το 2009 έως σήμερα.el
heal.titleHealth services supply in Greece from 2009 till today.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordυπηρεσία υγείας, χρηματοδότηση, Ελλάδαel
heal.keywordhealth service, financing, Greeceen
heal.advisorNameΣταματόπουλος, Θεόδωροςel
heal.advisorNameStamatopoulos, Theodorosen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)