Εμφάνιση απλής εγγραφής

Corporate incomes and corporate capital for an incorporated enterprise. Meaning and function of the capital of an incorporated company and how it is covered.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒεληβασάκη, Αναστασίαel
dc.creatorVelivasaki, Anastasiaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:29:35Z
dc.date.available2016-03-15T16:29:35Z
dc.date.issued2008-2-28T16:36:52Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5017
dc.description.abstractΗ Α.Ε. πρέπει να προτιμάται όταν πρόκειται να συσταθεί εταιρεία με μεγάλα κεφάλαια και πολλούς μετόχους. Είναι η εταιρεία του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων και λόγω της φύσης του εταιρικού αυτού τύπου επιβάλλεται η μακροχρόνια διάρκεια της εταιρείας έστω και σε βάρος των αδικούμενων μετόχων της μειοψηφίας που συχνά θυσιάζονται και εκμηδενίζονται προς επιβίωση των μεγάλων επιχειρήσεων. Η επιλογή όμως του εταιρικού αυτού τύπου από μικρές και πολλές φορές από μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί για τους μεν μετόχους της μειοψηφίας καταστρεπτική εκλογή, ενώ για τους μετόχους της πλειοψηφίας επιτυχής, γιατί αυτοί θα μπορούν να κυριαρχούν στις γενικές συνελεύσεις και τα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας χωρίς να ενοχλούνται από τους μετόχους της μειοψηφίας, γιατί αυτοί δεν θα μπορούν να τους απειλούν με ουσιαστικό έλεγχο και με καταγγελία της εταιρικής σύμβασης για να επέλθει πρόωρη λύση της εταιρείας. Γι' αυτό η επιλογή του εταιρικού τύπου πρέπει να γίνεται προσεκτικά και οι μετέχοντες σ' αυτόν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τη θέση την οποία θα έχουν μέσα στην εταιρεία, να έχουν κατατοπιστεί από πριν για το καταστατικό της εταιρείας της οποίας επιθυμούν να είναι μέτοχοι και ανάλογα να αποφασίσουν για την υπογραφή ή όχι του καταστατικού.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΔιαφορά εταιρικής περιουσίας εταιρικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Έννοια και λειτουργία του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και ο τρόπος κάλυψης του.el
dc.titleCorporate incomes and corporate capital for an incorporated enterprise. Meaning and function of the capital of an incorporated company and how it is covered.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒεληβασάκη, Αναστασίαel
heal.creatorNameVelivasaki, Anastasiaen
heal.publicationDate2008-2-28T16:36:52Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5017
heal.abstractΗ Α.Ε. πρέπει να προτιμάται όταν πρόκειται να συσταθεί εταιρεία με μεγάλα κεφάλαια και πολλούς μετόχους. Είναι η εταιρεία του μεγάλου κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρήσεων και λόγω της φύσης του εταιρικού αυτού τύπου επιβάλλεται η μακροχρόνια διάρκεια της εταιρείας έστω και σε βάρος των αδικούμενων μετόχων της μειοψηφίας που συχνά θυσιάζονται και εκμηδενίζονται προς επιβίωση των μεγάλων επιχειρήσεων. Η επιλογή όμως του εταιρικού αυτού τύπου από μικρές και πολλές φορές από μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί για τους μεν μετόχους της μειοψηφίας καταστρεπτική εκλογή, ενώ για τους μετόχους της πλειοψηφίας επιτυχής, γιατί αυτοί θα μπορούν να κυριαρχούν στις γενικές συνελεύσεις και τα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας χωρίς να ενοχλούνται από τους μετόχους της μειοψηφίας, γιατί αυτοί δεν θα μπορούν να τους απειλούν με ουσιαστικό έλεγχο και με καταγγελία της εταιρικής σύμβασης για να επέλθει πρόωρη λύση της εταιρείας. Γι' αυτό η επιλογή του εταιρικού τύπου πρέπει να γίνεται προσεκτικά και οι μετέχοντες σ' αυτόν να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τη θέση την οποία θα έχουν μέσα στην εταιρεία, να έχουν κατατοπιστεί από πριν για το καταστατικό της εταιρείας της οποίας επιθυμούν να είναι μέτοχοι και ανάλογα να αποφασίσουν για την υπογραφή ή όχι του καταστατικού.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεωνel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Departement of Business Administrationen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΔιαφορά εταιρικής περιουσίας εταιρικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας. Έννοια και λειτουργία του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και ο τρόπος κάλυψης του.el
heal.titleCorporate incomes and corporate capital for an incorporated enterprise. Meaning and function of the capital of an incorporated company and how it is covered.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), εταιρικό κεφάλαιοel
heal.keywordincorporated company (SA), joint stocken
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

ΑρχείαΜέγεθοςΤύποςΠροβολή

Δεν υπάρχουν αρχεία που να σχετίζονται με αυτό το τεκμήριο.

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)