Εμφάνιση απλής εγγραφής

The landscape of investment companies in real estate in Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΣμπιράκη, Ελισάβετel
dc.creatorSmpiraki, Elisaveten
dc.date.accessioned2016-03-15T16:40:11Z
dc.date.available2016-03-15T16:40:11Z
dc.date.issued2014-12-10T12:34:45Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5617
dc.description.abstractΟι εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη περιουσία αποτελούν ένα βασικό πυλώνα επιχειρηματικότητας κάθε αναπτυγμένης χώρας. Είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση σχεδόν των ¾ της ακίνητης περιουσίας κάθε οικονομίας. Η λειτουργία τους όμως υπόκειται – όπως και όλων των επιχειρήσεων – σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι, ανάλογα με τη φάση του κύκλου που διανύει η οικονομία, μπορούν να τις βοηθήσουν ή να τις διαταράξουν. Μία τέτοια φάση είναι αυτή που διανύει η ελληνική οικονομία από το 2009 μέχρι σήμερα, η οποία έχει επηρεάσει κατά το πλείστο τον κατασκευαστικό κλάδο και κατά συνέπεια τις ΕΕΑΠ. Η ύφεση που διαταράσσει την οικονομία της Ελλάδας τα τελευταία 5 χρόνια έχει οδηγήσει στην εφαρμογή νομοθετικών μέτρων που αποσκοπούν στην γρήγορη συλλογή φορολογικών εσόδων – μέτρα που έχουν επιβαρύνει την επιχειρηματικότητα σε τέτοιο βαθμό που απειλείται πλέον, ευθέως, η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων. Σκόπος αυτής της διπλωματικής είναι η ανάλυση του κλάδου εν γένει, των επιπτώσεων της κρίσης σε αυτό και τις πιθανές προοπτικές εξέλιξης, ενώ χρησιμοποιούνται και συγκεκριμένες εταιρείες ως αντικείμενο έρευνας.el
dc.description.abstractReal Estate Investment Trusts constitute a basic pillar of the entrepreneurship of every developed country. They are responsible for the handling of almost ¾ of real estate within an economy. Their function, however, is subject to – like all businesses – extrinsic factors, depending on the phase of the cycle that the economy is going through, which may either help or disrupt. One such step is the one that the Greek economy has been going through since 2009, which has affected most of the construction industry and consequently REITs. The recession that is disrupting the Greek economy during the last 5 years has led to the application of legislative measures aimed at quick tax revenues collection – measures that have borne entrepreneurship to such an extent that the viability of such businesses is now directly threatened. The objective of this project is the analysis of the industry in general, the effects of the crisis and the possible future trends, while specific companies were used as research objects.en
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤο τοπίο των εταιρειών επένδυσης σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.el
dc.titleThe landscape of investment companies in real estate in Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΣμπιράκη, Ελισάβετel
heal.creatorNameSmpiraki, Elisaveten
heal.publicationDate2014-12-10T12:34:45Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5617
heal.abstractΟι εταιρείες επένδυσης σε ακίνητη περιουσία αποτελούν ένα βασικό πυλώνα επιχειρηματικότητας κάθε αναπτυγμένης χώρας. Είναι υπεύθυνες για τη διακίνηση σχεδόν των ¾ της ακίνητης περιουσίας κάθε οικονομίας. Η λειτουργία τους όμως υπόκειται – όπως και όλων των επιχειρήσεων – σε εξωγενείς παράγοντες, οι οποίοι, ανάλογα με τη φάση του κύκλου που διανύει η οικονομία, μπορούν να τις βοηθήσουν ή να τις διαταράξουν. Μία τέτοια φάση είναι αυτή που διανύει η ελληνική οικονομία από το 2009 μέχρι σήμερα, η οποία έχει επηρεάσει κατά το πλείστο τον κατασκευαστικό κλάδο και κατά συνέπεια τις ΕΕΑΠ. Η ύφεση που διαταράσσει την οικονομία της Ελλάδας τα τελευταία 5 χρόνια έχει οδηγήσει στην εφαρμογή νομοθετικών μέτρων που αποσκοπούν στην γρήγορη συλλογή φορολογικών εσόδων – μέτρα που έχουν επιβαρύνει την επιχειρηματικότητα σε τέτοιο βαθμό που απειλείται πλέον, ευθέως, η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων. Σκόπος αυτής της διπλωματικής είναι η ανάλυση του κλάδου εν γένει, των επιπτώσεων της κρίσης σε αυτό και τις πιθανές προοπτικές εξέλιξης, ενώ χρησιμοποιούνται και συγκεκριμένες εταιρείες ως αντικείμενο έρευνας.el
heal.abstractReal Estate Investment Trusts constitute a basic pillar of the entrepreneurship of every developed country. They are responsible for the handling of almost ¾ of real estate within an economy. Their function, however, is subject to – like all businesses – extrinsic factors, depending on the phase of the cycle that the economy is going through, which may either help or disrupt. One such step is the one that the Greek economy has been going through since 2009, which has affected most of the construction industry and consequently REITs. The recession that is disrupting the Greek economy during the last 5 years has led to the application of legislative measures aimed at quick tax revenues collection – measures that have borne entrepreneurship to such an extent that the viability of such businesses is now directly threatened. The objective of this project is the analysis of the industry in general, the effects of the crisis and the possible future trends, while specific companies were used as research objects.en
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο)el
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Business Administration (in Heraklion)en
heal.titleΤο τοπίο των εταιρειών επένδυσης σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.el
heal.titleThe landscape of investment companies in real estate in Greece.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordακίνητη περιουσία, επένδυση, επιχειρηματικότητα, Ελλάδαel
heal.keywordreal estate, investment, entrepreneurship, Greeceen
heal.advisorNameΒάρδας, Ιωάννηςel
heal.advisorNameVardas, Ioannisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)