Εμφάνιση απλής εγγραφής

Fundamental analysis of stocks listed on the Athens Stock Exchange.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΖάμπας, Ανδρέαςel
dc.creatorZampas, Andreasen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:42:52Z
dc.date.available2016-03-15T16:42:52Z
dc.date.issued2012-08-17T13:36:14Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5744
dc.description.abstractΗ Θεμελιώδης Ανάλυση είναι καταρχήν μια χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Είναι επίσης μια μέθοδος επιλογής μετοχών που στηρίζεται στη μελέτη της γενικής κατάστασης της οικονομίας μιας χώρας, των συνθηκών που επικρατούν στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, των οικονομικών καταστάσεων και της διοίκησης μιας εταιρείας. Αποτελεί γνώμονα στην λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων. Ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες ατόμων και οργανισμών και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, όπως εταιρειών επενδύσεων, μεμονωμένων επενδυτών, διοικήσεων των επιχειρήσεων και άλλους. Η θεμελιώδης ανάλυση προκύπτει από σημαντικές πληροφορίες που παρέχουν οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Κάθε εταιρεία που οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένη από το νόμο να δημοσιεύει περιοδικά τους ισολογισμούς της, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να την αποτιμούν. Στην περίπτωση του χρηματιστηρίου, με την οποία και θα ασχοληθούμε, η θεμελιώδης ανάλυση είναι η μελέτη που θα μας οδηγήσει σε αντικειμενική εκτίμηση συγκεκριμένης μετοχής και η σύγκριση των μετοχών με βάση τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους θα μας υποδείξει μετοχές των οποίων την αξία για τον ένα ή για τον άλλο λόγο δεν εκτιμά σωστά η αγορά. Στην πτυχιακή μου εργασία θα παρουσιάσω δύο μεγάλες τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και θα προσπαθήσω να τις αναλύσω με διάφορους αριθμοδείκτες, έτσι ώστε να εντοπίσω τα πιο κρίσιμα προβλήματα στο εσωτερικό τους και να αναπτύξω τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Επίσης θα εξάγω αποτελέσματα βάσει υποδειγμάτων ανάλυσης κεφαλαιαγορών που θα βοηθήσουν τον επενδυτή να αποφασίσει αν αξίζει να επενδύσει στις μετοχές αυτές.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)el
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Finance and Insurance (Agios Nikolaos)en
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΘεμελιώδης ανάλυση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.el
dc.titleFundamental analysis of stocks listed on the Athens Stock Exchange.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΖάμπας, Ανδρέαςel
heal.creatorNameZampas, Andreasen
heal.publicationDate2012-08-17T13:36:14Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5744
heal.abstractΗ Θεμελιώδης Ανάλυση είναι καταρχήν μια χρηματοοικονομική ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων των επιχειρήσεων. Είναι επίσης μια μέθοδος επιλογής μετοχών που στηρίζεται στη μελέτη της γενικής κατάστασης της οικονομίας μιας χώρας, των συνθηκών που επικρατούν στους διάφορους κλάδους της οικονομίας, των οικονομικών καταστάσεων και της διοίκησης μιας εταιρείας. Αποτελεί γνώμονα στην λήψη σημαντικών οικονομικών αποφάσεων. Ενδιαφέρει πολλές κατηγορίες ατόμων και οργανισμών και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, όπως εταιρειών επενδύσεων, μεμονωμένων επενδυτών, διοικήσεων των επιχειρήσεων και άλλους. Η θεμελιώδης ανάλυση προκύπτει από σημαντικές πληροφορίες που παρέχουν οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων. Κάθε εταιρεία που οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο είναι υποχρεωμένη από το νόμο να δημοσιεύει περιοδικά τους ισολογισμούς της, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους επενδυτές να την αποτιμούν. Στην περίπτωση του χρηματιστηρίου, με την οποία και θα ασχοληθούμε, η θεμελιώδης ανάλυση είναι η μελέτη που θα μας οδηγήσει σε αντικειμενική εκτίμηση συγκεκριμένης μετοχής και η σύγκριση των μετοχών με βάση τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη τους θα μας υποδείξει μετοχές των οποίων την αξία για τον ένα ή για τον άλλο λόγο δεν εκτιμά σωστά η αγορά. Στην πτυχιακή μου εργασία θα παρουσιάσω δύο μεγάλες τράπεζες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και θα προσπαθήσω να τις αναλύσω με διάφορους αριθμοδείκτες, έτσι ώστε να εντοπίσω τα πιο κρίσιμα προβλήματα στο εσωτερικό τους και να αναπτύξω τρόπους αντιμετώπισης αυτών. Επίσης θα εξάγω αποτελέσματα βάσει υποδειγμάτων ανάλυσης κεφαλαιαγορών που θα βοηθήσουν τον επενδυτή να αποφασίσει αν αξίζει να επενδύσει στις μετοχές αυτές.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)el
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Finance and Insurance (Agios Nikolaos)en
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΘεμελιώδης ανάλυση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α.el
heal.titleFundamental analysis of stocks listed on the Athens Stock Exchange.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordΧρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, μετοχή, πιστωτικός κίνδυνοςel
heal.keywordAthens stock exchange, stock, credit risken
heal.advisorNameΜαυράκης, Εμμανουήλel
heal.advisorNameMavrakis, Emmanouilen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)