Εμφάνιση απλής εγγραφής

Banking secrecy.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜάρκο, Εμμανουέλαel
dc.creatorMarko, Emmanouelaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:44:12Z
dc.date.available2016-03-15T16:44:12Z
dc.date.issued2012-08-09T10:58:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5822
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,ευαίσθητα και μη,καθώς και για την προστασία του ατόμου από την αδικαιολόγητη χρήση και επεξεργασίατους.Η προσωπική ελευθερία του ατόμου και η περιφρούρηση της ήταν εκείνη που γέννησε την ανάγκη για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Έτσι,δημιουργήθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τραπεζικό απόρρητο). Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία έχει εντρυφήσει στο θέμα αυτό το οποίο απασχολεί τόσο τις τράπεζες όσο και τους πελάτες αυτών.Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εφαρμογή των οδηγιών της Αρχής που αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές. Αρχικά πρόκειται να αναλυθεί η εννοιολογική σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,καθώς και η νομική θεμελείωση των κανόνων που τη θεσπίζουν.Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στο ρόλο και τη σημασία της παροχής τραπεζικών πληροφοριών καθώς αν μη τι άλλο αποτελεί και μέσο κατά της φοροδιαφυγής.Επιπλέον δε θα μπορούσε να παραληφθεί η αναγωγή στο καθεστώς,το οποίο ισχύει για τη κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων. Τέλος εξετάζεται η εφαρμογή του από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες,καθώς στις μέρες μας τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή επικαιρότητα το Τραπεζικό απόρρητο αποτελεί φλέγον ζήτημα.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)el
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Finance and Insurance (Agios Nikolaos)en
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΤραπεζικό απόρρητο.el
dc.titleBanking secrecy.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜάρκο, Εμμανουέλαel
heal.creatorNameMarko, Emmanouelaen
heal.publicationDate2012-08-09T10:58:50Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5822
heal.abstractΤα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,ευαίσθητα και μη,καθώς και για την προστασία του ατόμου από την αδικαιολόγητη χρήση και επεξεργασίατους.Η προσωπική ελευθερία του ατόμου και η περιφρούρηση της ήταν εκείνη που γέννησε την ανάγκη για προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.Έτσι,δημιουργήθηκε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Τραπεζικό απόρρητο). Η ακόλουθη πτυχιακή εργασία έχει εντρυφήσει στο θέμα αυτό το οποίο απασχολεί τόσο τις τράπεζες όσο και τους πελάτες αυτών.Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην εφαρμογή των οδηγιών της Αρχής που αφορά στις τραπεζικές συναλλαγές. Αρχικά πρόκειται να αναλυθεί η εννοιολογική σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,καθώς και η νομική θεμελείωση των κανόνων που τη θεσπίζουν.Στη συνέχεια γίνεται εκτενής αναφορά στο ρόλο και τη σημασία της παροχής τραπεζικών πληροφοριών καθώς αν μη τι άλλο αποτελεί και μέσο κατά της φοροδιαφυγής.Επιπλέον δε θα μπορούσε να παραληφθεί η αναγωγή στο καθεστώς,το οποίο ισχύει για τη κατάσχεση των τραπεζικών καταθέσεων. Τέλος εξετάζεται η εφαρμογή του από τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες,καθώς στις μέρες μας τουλάχιστον για την Ευρωπαϊκή επικαιρότητα το Τραπεζικό απόρρητο αποτελεί φλέγον ζήτημα.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής (Άγιος Νικόλαος)el
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Finance and Insurance (Agios Nikolaos)en
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΤραπεζικό απόρρητο.el
heal.titleBanking secrecy.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordτραπεζικό απόρρητο, τραπεζικές υπηρεσίεςel
heal.keywordbanking secrecy, banking servicesen
heal.advisorNameΚαμπέλη, Κωνσταντίναel
heal.advisorNameKampeli, Konstadinaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)