Εμφάνιση απλής εγγραφής

Entomological problems and ways of addressing such a storage food in Greece.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜπράτη, Ελένηel
dc.creatorMprati, Elenien
dc.date.accessioned2016-03-15T12:30:26Z
dc.date.available2016-03-15T12:30:26Z
dc.date.issued2008-2-29T14:35:4Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/582
dc.description.abstractΠαρά τις αδιάκοπες και ανεξάντλητες προσπάθειες του ανθρώπου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είναι αναμφισβήτητο, ότι δεν έχει κατορθωθεί να περιορισθεί το πλήθος των ενοχλητικών εχθρών που τον περιτριγυρίζουν. Και πρώτα -πρώτα ένας προσεκτικότερος και συστηματικότερος έλεγχος στις αποθήκες τροφίμων, που αποτελούν τους τροφοδότες του καταναλωτή, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα, για την καταπολέμηση των παρασίτων που υποβιβάζουν τη ποιότητα των αποθηκευμένων προϊόντων. Έλεγχος από πρόσωπα που υποβοηθούμενα από τα κατάλληλα μέσα και με τη χρήση και αξιοποίηση των γνώσεων που διαθέτουν, θα είναι σε θέση με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να θέσουν κάποιο φραγμό σ' αυτό το ριζικής σημασίας θέμα. Καλή κατασκευή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, προσεκτική απομάκρυνση του μέχρι τότε αποθηκευμένου προϊόντος και καλός καθαρισμός των χώρων αποθήκευσης, είναι στοιχεία στα οποία πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα της απεντόμωσης να εξεταστεί πιο διεξοδικά και υπεύθυνα, λαμβανομένων υπόψη όλων των επακόλουθων που μπορεί να επιφέρει, έτσι ώστε να απαλλαγούμε όσο το δυνατό περισσότερο από το πλήθος των γνωστών και αγνώστων εχθρών μας, οι οποίοι, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο αποτελούν τους «συνεταίρους» μας στην κατανάλωση των προϊόντων (μέχρι του ποσοστού του 1/3 της παραγωγής), εξασφαλίζοντας συγχρόνως κι ένα όσο το δυνατό υγιέστερο και αμόλυντο περιβάλλον, χωρίς κάθε είδους απόβλητα που σιγά -σιγά το εξασθενούν και το σκοτώνουν να δοθεί η δέουσα προσοχή.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Scienceen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕντομολογικά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης αυτών σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων στην Ελλάδα.el
dc.titleEntomological problems and ways of addressing such a storage food in Greece.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜπράτη, Ελένηel
heal.creatorNameMprati, Elenien
heal.publicationDate2008-2-29T14:35:4Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/582
heal.abstractΠαρά τις αδιάκοπες και ανεξάντλητες προσπάθειες του ανθρώπου που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, είναι αναμφισβήτητο, ότι δεν έχει κατορθωθεί να περιορισθεί το πλήθος των ενοχλητικών εχθρών που τον περιτριγυρίζουν. Και πρώτα -πρώτα ένας προσεκτικότερος και συστηματικότερος έλεγχος στις αποθήκες τροφίμων, που αποτελούν τους τροφοδότες του καταναλωτή, θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο βήμα, για την καταπολέμηση των παρασίτων που υποβιβάζουν τη ποιότητα των αποθηκευμένων προϊόντων. Έλεγχος από πρόσωπα που υποβοηθούμενα από τα κατάλληλα μέσα και με τη χρήση και αξιοποίηση των γνώσεων που διαθέτουν, θα είναι σε θέση με υπευθυνότητα και σοβαρότητα να θέσουν κάποιο φραγμό σ' αυτό το ριζικής σημασίας θέμα. Καλή κατασκευή των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, προσεκτική απομάκρυνση του μέχρι τότε αποθηκευμένου προϊόντος και καλός καθαρισμός των χώρων αποθήκευσης, είναι στοιχεία στα οποία πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα της απεντόμωσης να εξεταστεί πιο διεξοδικά και υπεύθυνα, λαμβανομένων υπόψη όλων των επακόλουθων που μπορεί να επιφέρει, έτσι ώστε να απαλλαγούμε όσο το δυνατό περισσότερο από το πλήθος των γνωστών και αγνώστων εχθρών μας, οι οποίοι, όσο κι αν φαίνεται παράδοξο αποτελούν τους «συνεταίρους» μας στην κατανάλωση των προϊόντων (μέχρι του ποσοστού του 1/3 της παραγωγής), εξασφαλίζοντας συγχρόνως κι ένα όσο το δυνατό υγιέστερο και αμόλυντο περιβάλλον, χωρίς κάθε είδους απόβλητα που σιγά -σιγά το εξασθενούν και το σκοτώνουν να δοθεί η δέουσα προσοχή.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (Σ.Τε.Γ.Τε.Τ), Τμήμα Φυτικής Παραγωγήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνωνel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Crop Scienceen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Agriculture, Food and Nutrition (STeGTET), Department of Agricultureen
heal.titleΕντομολογικά προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισης αυτών σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων στην Ελλάδα.el
heal.titleEntomological problems and ways of addressing such a storage food in Greece.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordέντομο, παράσιτo, αποθήκη τροφίμων, απεντόμωσηel
heal.keywordinsect, parasite, food warehouse, disinsectizationen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)