Εμφάνιση απλής εγγραφής

Costing goods imported from countries inside and outside the eurozone.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΒαλυράκη, Μαρίαel
dc.creatorΜπουρμπάκη, Σταυρούλαel
dc.creatorValyraki, Mariaen
dc.creatorMpourmpaki, Stavroulaen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:48:12Z
dc.date.available2016-03-15T16:48:12Z
dc.date.issued2011-01-25T12:43:25Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5995
dc.description.abstractΣτην πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την κοστολόγηση αγαθών και προϊόντων που εισάγονται από χώρες εντός και εκτός ευρωζώνης. Θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές εισαγωγής αγαθών από χώρες της ευρωζώνης, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός της ευρωζώνης.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΚοστολόγηση αγαθών που εισάγονται απο χώρες εντός και εκτός ευρωζώνης.el
dc.titleCosting goods imported from countries inside and outside the eurozone.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΒαλυράκη, Μαρίαel
heal.creatorNameΜπουρμπάκη, Σταυρούλαel
heal.creatorNameValyraki, Mariaen
heal.creatorNameMpourmpaki, Stavroulaen
heal.publicationDate2011-01-25T12:43:25Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/5995
heal.abstractΣτην πτυχιακή εργασία θα ασχοληθούμε με την κοστολόγηση αγαθών και προϊόντων που εισάγονται από χώρες εντός και εκτός ευρωζώνης. Θα αναλύσουμε τις βασικές αρχές εισαγωγής αγαθών από χώρες της ευρωζώνης, τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις εισαγωγές αγαθών από χώρες εκτός της ευρωζώνης.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΚοστολόγηση αγαθών που εισάγονται απο χώρες εντός και εκτός ευρωζώνης.el
heal.titleCosting goods imported from countries inside and outside the eurozone.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεισαγωγές, εξωτερικό, ευρωζώνη, κοστολόγησηel
heal.keywordimports, abroad, eurozone, costingen
heal.advisorNameΚεχράς, Ιωάννηςel
heal.advisorNameKechras, Ioannisen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)