Εμφάνιση απλής εγγραφής

Corporate governance: concept, evaluation methods and behavior of listed companies in the Athens Stock Exchange.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΜανασάκης, Φρίξοςel
dc.creatorManasakis, Frixosen
dc.date.accessioned2016-03-15T16:48:40Z
dc.date.available2016-03-15T16:48:40Z
dc.date.issued2010-12-02T10:13:20Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6007
dc.description.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο την μελέτη και η σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών διοίκησης επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα κανόνων για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης, απο πότε άρχισε να εισάγεται στην πρακτική των επιχειρήσεων, ποιό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα το οποίο καλέιται να επιλύσει και ποια είναι η σημαντικότητα αυτής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ζητήματα όπως αυτό της επιλογής εθελοντικής ή υποχρεωτικής εταιρικής διακυβέρνησης, τους τρόπους άντλησης των δεδομένων που απαιτούνται, αλλά και ότι έχει σχέση με την προστασία των μετόχων και τη διαφάνεια η οποία θα πρέπει να απορέει. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση του πώς η εταιρική διακυβέρνηση εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο και περιγράφονται τα κύρια συστήματα της εταιρικής διακυβέρνησης (εσωτερικό και εξωτερικό). Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει σε ζητήματα σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο. Ποια μέλη πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό, ο διαχωρισμός της θέσης του προέδρου από αυτή του διευθυντή, το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, τις αμοιβές των μελών και τέλος θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευθύνη της εταιρείας. Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση κάποιων ερευνών που έχουν γίνει στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μελέτη του Κ.Ε.Μ.Ε.Χ. (Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής) και αυτές της Grand Thorton σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΕταιρική διακυβέρνηση: έννοια, μέθοδοι αξιολόγησης και η συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας.el
dc.titleCorporate governance: concept, evaluation methods and behavior of listed companies in the Athens Stock Exchange.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΜανασάκης, Φρίξοςel
heal.creatorNameManasakis, Frixosen
heal.publicationDate2010-12-02T10:13:20Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6007
heal.abstractΗ παρούσα πτυχιακή εργασία έχει στόχο την μελέτη και η σε βάθος κατανόηση των μηχανισμών διοίκησης επιχειρήσεων, υπό το πρίσμα κανόνων για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της λήψης αποτελεσματικών αποφάσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της εταιρικής διακυβέρνησης, απο πότε άρχισε να εισάγεται στην πρακτική των επιχειρήσεων, ποιό είναι το θεμελιώδες πρόβλημα το οποίο καλέιται να επιλύσει και ποια είναι η σημαντικότητα αυτής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται ζητήματα όπως αυτό της επιλογής εθελοντικής ή υποχρεωτικής εταιρικής διακυβέρνησης, τους τρόπους άντλησης των δεδομένων που απαιτούνται, αλλά και ότι έχει σχέση με την προστασία των μετόχων και τη διαφάνεια η οποία θα πρέπει να απορέει. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση του πώς η εταιρική διακυβέρνηση εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο και περιγράφονται τα κύρια συστήματα της εταιρικής διακυβέρνησης (εσωτερικό και εξωτερικό). Το τέταρτο κεφάλαιο εστιάζει σε ζητήματα σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο. Ποια μέλη πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό, ο διαχωρισμός της θέσης του προέδρου από αυτή του διευθυντή, το μέγεθος του διοικητικού συμβουλίου, τις αμοιβές των μελών και τέλος θέματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική ευθύνη της εταιρείας. Τέλος στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο γίνεται επισκόπηση κάποιων ερευνών που έχουν γίνει στο θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Ειδικότερα, παρουσιάζεται η μελέτη του Κ.Ε.Μ.Ε.Χ. (Κέντρο Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής) και αυτές της Grand Thorton σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΕταιρική διακυβέρνηση: έννοια, μέθοδοι αξιολόγησης και η συμπεριφορά των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθήνας.el
heal.titleCorporate governance: concept, evaluation methods and behavior of listed companies in the Athens Stock Exchange.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordεταιρική διακυβέρνηση, Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνώνel
heal.keywordcorporate governance, Athens stock exchangeen
heal.advisorNameΜπίμπα, Εμμανουέλαel
heal.advisorNameMpimpa, Emmanouelaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)