Εμφάνιση απλής εγγραφής

Acquisition of patent rights.

Στοιχεία Dublin Core

dc.creatorΚοκκωνάκη, Ελένηel
dc.creatorKokkonaki, Elenien
dc.date.accessioned2016-03-15T16:49:28Z
dc.date.available2016-03-15T16:49:28Z
dc.date.issued2010-01-26T11:38:59Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6048
dc.description.abstractΣε αυτή τη μελέτη γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο θεσμός του υποδείγματος χρησιμότητας, να αναλυθεί η σημασία αυτού και να ερμηνευτεί η ελληνική ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 1733/1987, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ερμηνευτικά διδάγματα των αλλοδαπών κανόνων δικαίου, αφετέρου δε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προσπάθειες εναρμόνισης του δικαίου των υποδειγμάτων χρησιμότητας.el
dc.languageel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
dc.publisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
dc.publisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
dc.rightsAttribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
dc.titleΚτήση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας.el
dc.titleAcquisition of patent rights.en

Στοιχεία healMeta

heal.creatorNameΚοκκωνάκη, Ελένηel
heal.creatorNameKokkonaki, Elenien
heal.publicationDate2010-01-26T11:38:59Z
heal.identifier.primaryhttp://hdl.handle.net/20.500.12688/6048
heal.abstractΣε αυτή τη μελέτη γίνεται προσπάθεια να σκιαγραφηθεί ο θεσμός του υποδείγματος χρησιμότητας, να αναλυθεί η σημασία αυτού και να ερμηνευτεί η ελληνική ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 1733/1987, λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν ερμηνευτικά διδάγματα των αλλοδαπών κανόνων δικαίου, αφετέρου δε τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προσπάθειες εναρμόνισης του δικαίου των υποδειγμάτων χρησιμότητας.el
heal.languageel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικήςel
heal.academicPublisherΤ.Ε.Ι. Κρήτης, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο), Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικήςel
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accountingen
heal.academicPublisherT.E.I. of Crete, School of Management and Economics (SDO), Department of Accounting and Financeen
heal.titleΚτήση δικαιώματος ευρεσιτεχνίας.el
heal.titleAcquisition of patent rights.en
heal.typebachelorThesis
heal.keywordευρεσιτεχνία, υπόδειγμα χρησιμότηταςel
heal.keywordpatent, utility modelen
heal.advisorNameΜπίμπα, Εμμανουέλαel
heal.advisorNameMpimpa, Emmanouelaen
heal.academicPublisherIDteicrete
heal.fullTextAvailabilitytrue
tcd.distinguishedfalse
tcd.surveyfalse


Αρχεία σε αυτό το τεκμήριο

Thumbnail

Αυτό το τεκμήριο εμφανίζεται στις ακόλουθες συλλογές

Εμφάνιση απλής εγγραφής

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)